Počítač sa učí ako človek. Hrozí, že ho v budúcnosti prevýši?

21. decembra 2015
robot
pixabay.com
reklama:

Výrazný a zásadný prielom v počítačovej vede by mohol viesť k chytrejším a adaptabilnejším počítačovým programom. Tento pokrok by potom mohol viesť k lepším rozpoznávacím softvérom, ktoré by boli používané v smartfónoch a robotických zariadeniach.

Štúdia, publikovaná v periodiku Science, predstavuje nový program, ktorý sa môže učiť z jednoduchého príkladu, pričom ide o prvý prípad, ktorý ukazuje, že je možné, aby bol stroj schopný učiť sa tak, ako to robia ľudia. Softvér využíva štatistický systém k prelomeniu nových konceptov v známych komponentoch: algoritmus sa učí ako dieťa – využíva to, čo už vie, stavia na tom a zvyšuje svoju komplexnosť.

Počítače sa stávajú chytrejšími a vedia počítať rýchlejšie a presnejšie ako ktorýkoľvek človek, cesta k umelej inteligencii je však, pochopiteľne, stále ešte dlhá.

robot, písanie
pixabay.com

„Keď sa ľudia učia alebo keď užívatelia vstupujú do interakcie s neznámymi konceptmi, nevnímajú znaky iba ako statické vizuálne objekty,“ povedal doktor Brendan Lake, hlavný autor spomínanej vedeckej práce, na tlačovej konferencii. „Namiesto toho vidia bohatšie štruktúry ako kauzálnu textúru alebo sekvenciu ťahov pera…“

Počítač výskumníci naučili rozpoznávať a reprodukovať písané znaky (podľa počtu a tvaru ťahov) najlepšie, ako je toho schopný. Jeho schopnosť „učiť sa učiť sa“ dala stroju možnosť rýchlo pochopiť nové symboly. Výskumníci aplikovali tento model na viac ako 1 600 typov písaných znakov zo svetových abecied vrátane sanskritu, gréčtiny a tibetčiny a dokonca aj niekoľkých vymyslených znakov.

Pointa? Stroje si pri reprodukovaní písma počínali porovnateľne s ľuďmi. Ako sa bude situácia ohľadom „poľudšťovania“ strojov vyvíjať ďalej, to sa ukáže v budúcnosti.

Odporúčané články

Súvisiace témy:
reklama:
reklama:

Most popular in last 7 days

Čo si o tom myslíte?