6 spôsobov, ako Twitter zmenil svet. Už nič nie je také, aké bolo predtým…

8. apríla 2016
Twitter
SITA/AP
reklama:

Po 10 rokoch existencie má dnes Twitter viac ako 300 miliónov aktívnych užívateľov. Možno je to menej ako má Facebook (1,5 miliardy), ale Twitter má pravdepodobne nepomerne väčší vplyv na svet, čiastočne preto, že priťahuje značný počet politikov, žurnalistov a celebrít. Ako malý modrý vtáčik zmenil svet?

Politika

Podľa Sharon Coenovej, docentky mediálnej psychológie zo Salfordskej univerzity, býva Twitter používaný na zvyšovanie povedomia o politických témach a otázkach, šírenie politických posolstiev a koordinovanie kolektívnych akcií. Často sa tak deje prostredníctvom špecifických kampaní ako #blacklivesmatter (protest proti násiliu na ľuďoch tmavej pleti) a #JezWeCan (propagácia kandidatúry lídra britskej labouristickej strany Jeremyho Corbyna). Twitter je však používaný aj ako meradlo ľudskej mienky, často vytvára falošný pocit konsenzu alebo toho, ako veľmi sa ľudia zaujímajú o určitú problematiku (tzv. twitterstorms). A v neposlednom rade sa vďaka Twitteru z politikov stávajú skôr celebrity ako verejní činitelia.

Veda

Podľa Philipa Jamesa, odborníka v oblasti geografických informačných systémov, otvárajú údaje z Twitteru vedcom nové horizonty, sú bohatým zdrojom informácií, ale tiež cestou, ako zhromaždiť údaje od verejnosti. Takéto údaje môžu byť pasívne („zmocnenie sa“ zverejneného tweetu) alebo aktívne (pýtanie sa ľudí, žiadanie ich o participáciu a posielanie informácií). Pozitívom Twitteru je tak aj možnosť zvyšovať povedomie o vede medzi širokou verejnosťou.

Twitter_pixabay 1.jpg
pixabay.com

Biznis

Twitter podľa Alekseja Heinzeho (odborník na oblasť digitálneho obchodu zo Salfordskej univerzity) otvoril dvojcestnú komunikáciu medzi podnikateľmi a ich zákazníkmi. Na jednej strane je pre zákazníkov jednoduchšie sa posťažovať na spoločnosť (alebo spoločnosti) a urobiť to verejne. Na druhej strane je aj pre spoločnosti rýchlejšie a ľahšie reagovať a potenciálne vyriešiť problém. Twitter tiež vytvára pre spoločnosti možnosť prieskumu trhu – umožňuje im vidieť, o čom sa zákazníci bavia, čo je pre nich dôležité v súvislosti so službami a produktmi.

Žurnalistika

Richard Jones, odborník na žurnalistiku a médiá, zdôrazňuje, že Twitter zmenil aj svet žurnalistiky. Prúd informácií okolo sveta už nie je kontrolovaný len tlačovými agentúrami ako Reuters – množstvo informácií sa objavuje v rámci tweetov. Viac ako 300 miliónov užívateľov Twitteru neustále postuje to či ono o tom či onom a delí sa tak o informácie. Samozrejme, aj novinári sa museli prispôsobiť úskaliam „novej doby“ – verifikovať informácie je totiž v aktuálnej situácii, v ktorej majú sociálne médiá dôležitú pozíciu, ťažké.

Twitter_pixabay 2.jpg
pixabay.com

Vzťahy

Všetky platformy sociálnych médií sú, ako hovorí Deborah Chambers (odborníčka v oblasti mediálnych štúdií), vytvorené za účelom presadzovania kultúry zdieľania aj súkromných informácií. Twitter však nie je ako ostatné sociálne médiá, pretože väčšina z jeho správ je verejná a človek môže niekoho sledovať bez toho, aby mal zvolenie. Vytvorili sa tak možnosti pre špecifickú formu kybersledovanie. Hranica súkromného a verejného sa tak vlastne výrazne stiera.

Celebritná kultúra

Twitter zmenil, ako sa nazdáva Kirsty Fairclough-Isaacs (odborníčka na médiá), celebritnú kultúru na nepoznanie. V najzákladnejšom zmysle slova teraz môžeme sledovať každodenný život celebrít a, čo je pre mnohých fanúšikov ešte dôležitejšie, priamo s nimi komunikovať bez prísnejšej kontroly ich manažmentu. Participácia sa tak v súvislosti s fanúšikovstom stala kľúčovým slovom. A celebrity si musia strážiť taký vlastný obraz, ktorý bude pôsobiť osobne, autenticky a dostupne zároveň, hoci niekedy aj za tú cenu, že hranica medzi realitou a jej „obrazom“ môže byť značne nejasná.

Odporúčané články

Súvisiace témy:
reklama:
reklama:

Most popular in last 7 days

Čo si o tom myslíte?